Orezávanie a spiľovanie stromov

Ponúkame spiľovanie a orezávanie stromov v záhradách, parkoch ako i na ťažko prístupných miestach pomocou horolezeckej techniky alebo vysokozdvižnej plošiny. Pracujeme s ľahkou a kvalitnou technikou, pretože naším cieľom je minimalizovať poškodenie okolitého terénu.

Každému úkonu predchádza konzultácia so zákazníkom za účelom vyjasnenia si požiadaviek, obhliadka v teréne a naše odporúčanie vhodného postupu.

Obhliadka, odborná konzultácia a cenová ponuka sú bezplatné.

Telefón

+421 905 922 612

Napíšte nám